Vatten

Solen värmer upp våra hav, sjöar, och vattendrag. Solenergin finns lagrad i vattnet och i bottenlagret. Temperaturen sjunker sällan under +4° C. Den varierar naturligtvis mer över året ju närmare ytan man mäter, men är relativt stabil på stora djup.

En vattenvärmepump hämtar sin energi från vatten. Det kan vara från en sjö eller annat vattendrag. Ett annat alternativ är från grundvattnet. Vilket alternativt som är bäst för din byggnad avgörs av omgivande förutsättningar.

En slang för värmeupptagning placeras på sjöbotten eller nere i bottenslammet, där temperaturen är ännu något högre än i vattnet. Det är viktigt att slangen förses med tyngder så att den inte flyter upp. Ju djupare ner den ligger desto mindre är risken för skador. Sjövatten används som värmekälla främst för hus med relativt hög förbrukning.

Vattenvärme

Vill du läsa mer om vattenvärme? Klicka här för att komma vidare till Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates