Mark

I ytskiktet av marken lagras solvärmen under sommaren. Att utnyttja den energin för uppvärmning är en användbar metod för hus med hög energiförbrukning. Den mängd energi som kan utvinnas är störst i jordar med hög vattenhalt och passar utmärkt på många platser i södra Sverige.

Värmen i jorden utvinns via nedgrävda plastslangar. En miljövänlig, frostskyddad vätska cirkulerar i slangsystemet och avger den värme som samlats upp, till värmepumpen. Där omvandlas den till högvärdig energi för uppvärmning och produktion av varmvatten.

Installationen kan medföra betydande ingrepp i trädgården då kollektorslangen ska grävas ned, men driftsäkerheten är hög och likaså livslängden.

Markvärme

Vill du läsa mer om markvärme? Klicka här för att komma vidare till Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates