Sol

Ett solvärmesystem omvandlar solstrålarna till värme. Värmen kan användas till både varmvatten och uppvärmning. Den fungerar året om så länge solen är uppe. Du får energi från solen även när det är mulet eftersom det är dagsljuset som tas tillvara. Under sommarmånaderna klarar solvärmen vanligtvis hela ditt värme och varmvattenbehov.

För att utvinna solvärme behövs få rörliga delar vilket ger systemet lång livslängd och marginellt underhållsbehov. Energin tas upp när solljuset passerar genom en glasyta som förhindrar värmen att försvinna. Solljuset träffar en absorbator som vanligtvis består av kopparrör. I kopparröret cirkulerar en värmebärare, oftast bestående av vatten och glykol. Solfångare placeras vanligen högt för att undvika skuggning och helst i söderläge med 45-60° lutning, men allt mellan 20-90°är godtagbart.

I Sverige är den totala solinstrålningen ca 1100 kWh/m2 per år i södra delen av landet och ca 900 kWh/m2 i den nordligaste delen. Variationen under året är väsentlig och ca 80 % av den totala årliga instrålningen infaller under sommarhalvåret.

Ett sätt att nyttja solvärme under hela året är att kombinera den med berg- eller markvärmepump. Vid den mest flexibla systemlösningen kan solvärme användas för direkt uppvärmning av husets varmvatten, värmesystem och den vätska som cirkulerar mellan värmepump och berg/markkollektor. Fördelarna med denna kombination varierar beroende på behov och temperaturnivåer, men generellt kan sägas att värmepumpen får bättre driftsvillkor.

Fördelar med en värmepump kombinerad med sol:
Värmepumpens årsvärmefaktor och effekt höjs.
Större värmeuttag alternativt att grundare borrhål möjliggörs.
Mindre påverkan av närliggande anläggningars värmeuttag.
Ökad livslängd då värmepumpen har färre drifttimmar/år.

Solskenstimmar SMHIUnder sommaren har Sverige lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet, beroende på våra långa sommardagar! Enligt SMHI ser solinstrålningen i Sverige ut som bilden till vänster (klicka på bilden för förstoring i nytt fönster).

Hur mycket kan vanliga solfångare och solceller utvinna av detta enorma energiflöde? Solfångare ger från 300 till 700 kWh/m2 och år medan solceller genererar 50 till 150 kWh elektricitet per m2 och år, beroende på vilken typ av system man använder.

Tillståndsplikt krävs.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates