Vår unika produkt

Dagens bergvärmepumpar är fantastiska. De kan i jämförelse med traditionell olje- eller eluppvärmning sänka din kostnad med upp till 65 %. Med vår geniala solvärmepump kan du spara mer än så.

Hybriden
Solvärmepumpen är en unik konstruktion där värmepumpen hämtar energi från både sol och berg. Solvärmepumpen kan både värma och kyla ditt hus med miljövänlig värme direkt från naturen i kombination med en solfångare. Solvärmepumpen är alltså en hybrid mellan en traditionell bergvärmepump och solvärmeanläggning. Det unika med solvärmepumpen är att den kan hantera och kombinera flera olika värmekällor, var för sig eller tillsammans. Vanligast är att kombinera lagrad solvärme från berg, ytjord eller sjö med direkt solvärme från solfångare.

Smart och effektiv
I ett solvärmepumpsystem är solvärmens främsta uppgift att öka effektiviteten hos värmepumpen under höst, vinter och vår och i andra hand att direktvärma hus och varmvatten. Anledningen till detta är att en stor del av den årliga förbrukningen av energin till värme och varmvatten är relaterad till tiden mellan september och april. Det vill säga den tid då solfångare normalt genererar relativt låga temperaturer. Dessa låga temperaturer passar dock utmärkt för att öka effektiviteten hos värmepumpen. En solvärmepump med solfångare kan minska värmepumpens förbrukning av elektricitet upp till 40 %.

Sommarhalvåret
Under större delen av tiden mellan maj och september kan du värma ditt hus och varmvatten direkt med solvärme. Värmepumpen får vila och förbrukar ingen elektricitet. Detta spar på din kompressor och minskar dina uppvärmningskostnader.

Hög årsverkningsgrad
Solvärmepumpens höga årsverkningsgrad på upp till 500-600 % erbjuder dig, det för närvarande, överlägset effektivaste sättet att använda elektricitet på. Oavsett varifrån elektriciteten kommer så använder vi mindre el än alla andra konkurrerande värmepumpar.

Såhär ser alla olika lägen ut för vår solvärmepump:
Pump läge 2

Pump läge 3Pump läge 4

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates